Partners

Femme au fone is een gezamenlijk project van Congolese, Spaanse en Nederlandse organisaties. We stellen ze hier aan u voor.

 


Radio Maendeleo

Meest beluisterde radio station in Zuid-Kivu

Radio Maendeleo is in 1993 opgericht door 13 lokale organisaties die werken in landbouw, onderwijs, alfabetisering, bevordering van democratie en mensenrechten, gezondheidszorg, milieu en watervoorziening.

AFEM SK

Association des Femmes de médias du Sud Kivu

AFEM SK werkt aan de emancipatie van vrouwen in Congo via de media en bevordert gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle sectoren van het publieke leven. AFEM SK bestaat uit 42 professionele vrouwen die actief zijn in de media, en werkt vanuit Bukavu samen met radiojournalisten uit de regio Zuid-Kivu. Op dit moment zijn er 350 vrouwen betrokken bij de organisatie.

SPR

Synergie des Femmes pour Paix et Réconciliation

SPR is een netwerk van Burundese, Rwandese en Congolese vrouwen die werken aan vrede in het Grote Meren Gebied. Door een grote groep vrijwilligsters wordt vooral gestreefd naar toenadering tussen de verschillende volkeren die al vanaf 1993 lijden onder de moordende conflicten.

LolaMora - Worldcom Foundation

Worldcom-LolaMora is samen met Medio de eerste organisatie die het project steunde en nu nog een belangrijke spil in het project als:

  • Coördinator van het werk van het Femme au Fone team in de Democratische Republiek Congo (één persoon fulltime).
  • Ontwikkelaar van het technisch platform.
  • Opleider van zowel de technische medewerkers als de redactie.
  • Verantwoordelijke voor de uitbreiding van het radiosignaal van Radio Maendeleo naar alle delen van de provincie Zuid-Kivu.
  • Verspreiding van informatie in het Spaans en het Engels.

Medio Foundation

Stichting Medio bestaat uit Nederlandse mediaprofessionals die innovatieve mediaprojecten ondersteunen in ontwikkelingslanden. Samen met Worldcom/ Lola Mora was Medio de eerste organisatie die in 2011 het project Kivufoon / Femme au Fone met hulp van Oxfam Novib ondersteunde.

Sundjata

Stichting Sundjata is een Nederlands-Afrikaanse organisatie die Afrikaanse maatschappelijke bewegingen, waaronder vakbonden en vredesbewegingen, ondersteunt in Senegal en de Grote Merenregio. Stichting Sundjata is actief binnen de Congo-werkgroep 1325 in Nederland ter uitvoering van het Nederlandse Actieplan 1325 en draagt bij aan de Nederlandse lobby voor het FaF project: onderhoudt de relaties met vrouwen-vredesorganisaties, NGO's en het ministerie van buitenlandse zaken.

Cordaid

Cordaid is een Nederlandse Internationale NGO met een kantoor in Bukavu. De organisatie is lid van de werkgroep '1325' in Nederland. Binnen het project 'Femme au Fone' is Cordaid de 'penvoerder' en dus direct gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.