Nieuwsbrief Femme au Fone - 4

juli 2015

echoes

Femme au fone gaat door

Eind februari dit jaar stuurden we u onze vorige nieuwsbrief. Toen waren Jolly Kamuntu, Marie Louise Balagizi en Raissa Kassongo hier te gast. Vooral hun deelname aan het door ons ministerie van Buitenlandse zaken georganiseerde seminar 'Women: Powerful Agents for Peace and Security' in Amsterdam was een groot succes.

Intussen hebben we niet stil gezeten, niet in Nederland en niet in Zuid Kivu (zie de artikelen in deze nieuwsbrief over de campagne 'Het wordt niks zonder vrouwen', het onderzoek 'Echo's' en de situatie in Fizi, waar gewapende bendes de boventoon voeren).

Er is de laatste tijd door alle partners vooral hard gewerkt aan de continuïteit van het project, maar zeker ook door Worldcom, Sundjata, Medio en Cordaid uit Nederland. Dat lijkt nu te gaan lukken: de Nederlandse ambassade in Kinshasa / Goma heeft aangegeven fondsen ter beschikking te willen stellen voor Zuid Kivu voor 2016 en 2017.

We zijn natuurlijk erg blij met dit resultaat, maar het is niet genoeg: o.a. moet er nog een periode worden overbrugd aan het eind van dit jaar, en ook is er nog geen structureel geld voor werk in Nederland / Internationale lobby (de ambassade heeft alleen fondsen voor activiteiten in Congo zelf).

In elk geval beloven wij, dat we de komende tijd doorgaan met de nieuwsbrief en het actualiseren van de website, zij het dan als vrijwilligers!

in uvira

Verkiezingen in DR-Congo: Ondanks alles doen de vrouwen mee

Begin dit jaar kondigde de verkiezingsraad van Congo (DRC) de datum van de verkiezingen aan: de eerstkomende (provincies en gemeenteraden) vinden plaats op 25 oktober a.s.

Ondertussen zijn in Zuid-Kivu vrouwen op verschillende manier actief geworden rond deze verkiezingen...

Een groep civil society organisaties uit Noord- en Zuid Kivu en Kinshasa is nu in actie gekomen en hebben de campagne 'Rien sans les femmes' gestart. Femme au Fone doet daaraan actief mee door het media-deel voor haar rekening te nemen.

Wij willen dat er meer vrouwen meedoen in de komende verkiezingen en dat die dan ook gekozen worden! Samen hebben we een petitie , die door 200.000 mensen ondertekend was, aan de voorzitter van het parlement aangeboden waarin gevraagd wordt om artikel 13 van de kieswet te herzien, zodat kieslijsten waarop geen vrouwen staan geweigerd worden...

Lees meer...

Verder artikelen over:

Partners

Femme au Fone is een project van Radio Maendeleo, SPR (Synergie des Femmes pour la Paix), AFEM (Vereniging van vrouwelijke journalisten) uit Zuid Kivu (Congo) en WorldCom-Lola Mora (Nederlands-Spaans), Stichting Sundjata, Stichting Medio en Cordaid (allen uit Nederland).

Lees meer...