Echo’s van vrouwen-veiligheid in Zuid Kivu

Rapport na een jaar Femme au Fone

13 februari 2015 15:35

Het rapport 'Echo's van vrouwen-veiligheid, Femme au Fone, een jaar in Zuid Kivu', is het eerste rapport sinds het project Femme au Fone startte. Het rapport kan als een barometer worden beschouwd voor de ernst van de (on)veiligheid van vrouwen in Zuid Kivu.

Het rapport beslaat de 10 maanden die voorbij zijn gegaan sinds het sms-systeem startte. (Inmiddels is het tweede rapport, gebaseerd op 16 maanden informatie, in de maak). Het redactieteam maakte een analyse van de 1539 sms'jes die in die tijd ingezonden zijn door bijna 500 vrouwen van alle dorpen in Zuid Kivu. Het zijn vrouwen uit de achterban van de partnerorganisaties van het FAF project en ook radio luisteraars van Radio Maendeleo. De sms'jes vertellen de verhalen en benoemen de incidenten die de veiligheid van de vrouwen beïnvloeden.

Hoe werkt het systeem? Alle sms'jes worden automatisch opgeslagen in een computersysteem. Het multidisciplinaire FaF team checkt de sms'jes en de verifieert de verhalen. Iedere zaterdag van 10.00 – 11.00 uur wordt via Radio Maendeleo een uitzending verzorgd over de thema's van de sms'jes, , waar autoriteiten, NGO's, en vrouwenorganisaties de onderwerpen bespreken. Zo wordt gelobbyd en de reagerende vrouwen zelf geven de input voor de oplossingen van de lokale problemen.

Voor het "Echo"- rapport zijn de sms'jes geanalyseerd en bovendien nog eens 90 diepte-interviews gehouden in 5 regio's. Op basis hiervan heeft de FaF redactie een lijst van veiligheidsonderwerpen opgesteld.
Het blijkt dat vrouwen in alle fasen van hun dagelijkse leven lichamelijke onveiligheid ervaren: op school, thuis, op de landbouwvelden, bij de waterputten en op de markt. De discriminatie en het geweld vormen een continue bedreiging door het hele leven van vrouwen heen.

Degenen die het geweld uitoefenen komen zowel van buiten de privé kring (leger, politie, buren, docenten, bandieten, rebellen) als van binnen de privé kring: echtgenoten, kinderen, broers.
De periode van gewapend conflict ( 2003-2004) was zeer gewelddadig voor vrouwen, toen naast al het andere geweld ook seksueel geweld is ingezet als oorlogswapen. Uit de sms'jes van afgelopen maanden wordt het duidelijk dat het niet alleen de bewapende groepen zijn geweest die gewelddadig naar vrouwen waren en zijn, maar dat geweld veel breder verspreid is.
De vrouwen vertellen dat zij er behoefte aan hebben om zich beter te organiseren, omdat wie georganiseerd is beter naar gerechtigheid kan streven.

Het rapport bevat verder een theoretisch kader, een detail-overzicht van sms'jes en van de interviews die er zijn gehouden en de indicatoren voor de barometer. Met de barometer wordt in 2015 gemonitord of de veiligheid van vrouwen toeneemt of juist afneemt. Mogelijke oplossingen worden in kaart gebracht, er zal worden gepubliceerd, gelobbyd en er zullen campagnes en acties worden gevoerd.

Lees het hele rapport in het Engels of in het Frans