Veel meer huiselijk geweld en 'gewoon' seksueel geweld tegen vrouwen dan we dachten

SMS onderzoek en interviews wijzen uit: veel niet-oorlogsgerelateerd (seksueel) geweld

Rapport: 'Echoes of women's insecurity in South Kivu'

"Men neemt meisjes niet serieus en laat ze niet naar school gaan omdat hun ouders zeggen dat ze toch gaan trouwen" "Mijn nicht was zwanger gemaakt door mijn zwager. Toen kreeg ik dus ruzie met mijn man, mijn schoonfamilie en zelfs met mijn eigen familie!"

Enkele citaten uit interviews van Femme Au Fone, juli 2014.

In het rapport, 'Echoes of women's insecurity in South Kivu' vindt u veel gegevens en conclusies over de precaire situatie van vrouwen in Zuid Kivu. Vrouwen en meisjes leven vrijwel dagelijks in onveiligheid, seksueel geweld is aan de orde van de dag.

Dagelijks melden vrouwen per SMS incidenten in hun omgeving. Meer dan 500 vrouwen uit alle gebieden in Zuid Kivu doen nu mee (de provincie Zuid Kivu is overigens zo groot als heel Nederland). Wij onderzochten alleen de SMSen die incidenten meldden (die steeds waren geverifieerd per telefoon). Daarnaast maakten we 90 diepte-interviews in 4 van de 8 gebieden in de provincie en in de stad Bukavu, en vergeleken we onze uitkomsten met bestaande theorie over gelijksoortige situaties (bijvoorbeeld rond resolutie 1325).

De conclusie die wij trekken uit 406 gemelde en geverifieerde incidenten, in samenhang met de interviews en de theorie is dat huiselijk geweld en seksueel geweld in het algemeen veel wijder verspreid zijn in de maatschappij en veel dieper geworteld in de cultuur dan wij eerder dachten. Seksueel geweld in oorlogs-(gerelateerde) situaties komt pas op de derde plaats. Vrouwen voelen zich daarnaast permanent onveilig door de economische situatie, wat voor hen vaak betekent of ze de volgende dag al of niet te eten zullen hebben.

Dat betekent dat wij inmiddels ons beleid danig aan het bijstellen zijn en onze aandacht gelijkelijk gaan verdelen over de grootse onzekerheden. Onze conclusies worden overigens meer dan eens bevestigd door andere onderzoeken (zie bijvoorbeeld 'Masculinities onderzoek': http://menengage.org/new-sonke-promundo-report-on-images-report-on-men-masculinities-and-gbv-in-eastern-drc/).

Ons onderzoek vindt u hier: English summary

Rapport en Français complet