Het ICC (international Criminal Court, Den Haag) en de Kivu’s

Het ICC opende in 2010 een onderzoek naar de misdaden in de Kivu's (Oost-Congo) waar rondtrekkende gewapende groepen het conflict en de terreur tegen de bevolking tot op de dag van vandaag voortzetten.

Tussen 2010 en 2011 bezochten de onderzoekers meer dan 10 landen en focusten zich uiteindelijk op de FDLR (Forces Démocratiques pour la Libération de Ruanda) , een gewapende Rwandese Hutu-groep, die in 1994 actief deelnam aan de genocide in Rwanda en daarna vluchtte naar Oost-Congo. Toen de aanklager de zaak officieel op de rol zette werkte een groot aantal landen mee, en Frankrijk arresteerde vervolgens een van oorlogsmisdaden verdachte leider van de groep, die werd overgedragen aan het ICC in Den Haag. Ook Duitsland arresteerde twee verdachten.

Naar aanleiding van het weer oplaaien van de strijd in Oost-Congo vanaf april 2012 vaardigde het Hof nieuwe internationale arrestatiebevelen uit voor 2 leiders van verschillende (etnische) groepen:

Sylvestre Mudacumura wordt beschouwd als de secretaris generaal van de FDLR en wordt beschuldigd van 9 oorlogsmisdaden en 5 misdaden tegen de mensheid, begaan tussen januari 2009 en september 2010. Onder andere: foltering, verminking en vernedering. Op 13 juli 2012 werd het arrestatiebevel uitgevaardigd; Mudacumura is nog steeds voortvluchtig

Bosco 'Terminator' Ntaganda was sous-chef van de FPLC (Forces Patriotiques pour la Libération de Congo) en wordt beschouwd als de huidige militaire leider van een gewapende groep, die nog steeds actief is ondanks het feit dat ze formeel ontwapend zijn in 2009 en opgenomen in het Congolese leger (CNDP – Congres National pour la défense du peuple) .

In 2006 was al een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Bosco Ntaganda, beschuldigd van 7 oorlogsmisdaden en 3 misdaden tegen de mensheid: o.a. gedwongen inlijving van kinderen in de gewapende bende, verkrachtingen en seksuele slavernij. Hij werd nooit gearresteerd, ging over naar het Congolese regeringsleger, waaruit hij weer met de CNDP deserteerde. Dit was de lont in het kruitvat en het conflict is dit jaar in hevigheid sterk toegenomen.

Het ICC heeft nu het arrestatiebevel tegen hem vernieuwd, maar hij is nog steeds voortvluchtig.