Gevangen in de traditie

Vee en land veroorzaken onveiligheid van boerinnen in Zuid Kivu.

Boerinnen van de Ruzizi vlakte in het Oost-Congolese Uvira klagen over de vernietiging van hun oogst zodra de seizoens-trek begint: dan leiden veeboeren hun koeien naar beneden uit de bergen op zoek naar voedsel. Deze dieren laten de velden vertrapt en de groentes en granen verwoest achter. Hierdoor bezwijken familiebedrijven en leiden boerenfamilies een onzeker bestaan.

Hekserij

Vrouwen beschuldigd van hekserij als excuus voor discriminatie en geweld

'Ik ben mishandeld door mijn familie leden nadat ze mij van hekserij beschuldigden.'

Vrouwen beschuldigen van hekserij is geen nieuw fenomeen. Als we kijken naar de geschiedenis, zien we dat het een manier was om van vrouwen af te komen die erg intelligent waren of hun tijd vooruit of simpelweg niet gewild.
In de provincie Zuid-Kivu in Oost Congo, zijn vrouwen regelmatig slachtoffer van beschuldigingen van hekserij. Femme au Fone (FAF) ontvangt veel berichten over mishandeling van vrouwen die beschuldigd zijn van hekserij. Zij worden mishandeld door hun dorpsgenoten en berecht in de zogenaamde 'populaire rechtspraak', in Nederland zou je zeggen 'volksgericht'.

VN Resolutie 1325

Nationaal actieplan in Congo

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft in 2000 resolutie 1325 aangenomen over meer invloed van vrouwen in vredesprocessen. Het conflict dat al sinds 1996 plaatsvindt in Oost Congo maakt het voor Congolese vrouwen hard nodig om zich bezig te houden met het pleiten voor vrede; nationaal, regionaal en internationaal. Al in 2002 voerden vrouwen daarom al op grote schaal acties tijdens de vredesonderhandelingen in Sun City.

Oost-Congo... de Kivu's

Het oosten van de DRC (Congo), de Kivu's is nog steeds het strijdtoneel van gewapende groepen , het Congolese leger, FARDC en haar onderdelen, en groepen deserteurs die hun kazernes verlaten en de strijd opnemen. Het conflict houdt maar niet op omdat verschillende gewapende groepen weigeren deel te nemen aan de demobilisatie, ontwapening en reïntegratie dat al sinds het jaar 2000 wordt uitgevoerd door de Verenigde Naties, na de akkoorden van Lusaka.

Verkrachting als wapen

Caddy Adzuba, lid van AFEM (een groep mediavrouwen die al jaren de aandacht vestigt op verkrachtingen die als wapen in de strijd worden gebruikt) gebruikt de VN cijfers: 5 miljoen doden en zeker een half miljoen geregistreerde verkrachtingen:

Het ICC (international Criminal Court, Den Haag) en de Kivu’s

Het ICC opende in 2010 een onderzoek naar de misdaden in de Kivu's (Oost-Congo) waar rondtrekkende gewapende groepen het conflict en de terreur tegen de bevolking tot op de dag van vandaag voortzetten.