Verkrachting als wapen

Caddy Adzuba, lid van AFEM (een groep mediavrouwen die al jaren de aandacht vestigt op verkrachtingen die als wapen in de strijd worden gebruikt) gebruikt de VN cijfers: 5 miljoen doden en zeker een half miljoen geregistreerde verkrachtingen:

'Hoewel de oorzaak van de niet aflatende oorlog gezocht moet worden in strijd om de grondstoffen, is verkrachting uitgegroeid tot een veelgebruikt wapen in deze strijd. Dat is erkend op het hoogste niveau en vastgelegd in het Statuut van Rome, de wettelijke basis van het Internationaal Strafhof (in Den Haag).

In de KIvu's is verkrachting – naast een veel voorkomend 'gewoon' delict - vooral ook in gebruik door de strijdende partijen om de bevolking op grote schaal te demoraliseren en te vernederen. Vrouwen zijn ook in de DRC een grote kracht in de samenleving, en de economie. Die wordt op deze manier stelselmatig kapot gemaakt.'