Oost-Congo... de Kivu's

Het oosten van de DRC (Congo), de Kivu's is nog steeds het strijdtoneel van gewapende groepen , het Congolese leger, FARDC en haar onderdelen, en groepen deserteurs die hun kazernes verlaten en de strijd opnemen. Het conflict houdt maar niet op omdat verschillende gewapende groepen weigeren deel te nemen aan de demobilisatie, ontwapening en reïntegratie dat al sinds het jaar 2000 wordt uitgevoerd door de Verenigde Naties, na de akkoorden van Lusaka.

Het gaat vooral om de controle over de grote hoeveelheden grondstoffen in de regio: de verkiezingen van 2006 en 2011 en het politieke proces in het algemeen hebben geen enkele verandering gebracht in de regelmatige aanvallen op de bevolking. Dit wordt keer op keer bevestigd door de verschillende VN organisaties ter plekke en Human Rights Watch.

In deze context van geweld zijn hele gebieden van de provincie KIVU-sud geïsoleerd geraakt door de actieve gewapende groepen in het bergachtige terrein. Er is nauwelijks (weg)verkeer mogelijk, en de enige verbinding zijn de 'community radios' waarvan Radio Maendeleo uit Bukavu de grootste is. Maendeleo wordt gerespecteerd vanwege haar serieuze berichtgeving en leidt daarnaast ook journalisten op van diverse kleinere radiostations in de omgeving.