Steun Femme au Fone

via partner Sundjata

U kunt Femme au Fone steunen via de Nederlandse partner stichting Sundjata: http://sundjata.nl/help-mee-anbi

Of direct: Banknummer 1710 0 1710 - stichting Sundjata

Nieuwsbrief Femme au Fone - 4

juli 2015

Femme au fone gaat door

Eind februari dit jaar stuurden we u onze vorige nieuwsbrief. Toen waren Jolly Kamuntu, Marie Louise Balagizi en Raissa Kassongo hier te gast. Vooral hun deelname aan het door ons ministerie van Buitenlandse zaken georganiseerde seminar 'Women: Powerful Agents for Peace and Security' in Amsterdam was een groot succes.

Intussen hebben we niet stil gezeten, niet in Nederland en niet in Zuid Kivu (zie de artikelen in deze nieuwsbrief over de campagne 'Het wordt niks zonder vrouwen', het onderzoek 'Echo's' en de situatie in Fizi, waar gewapende bendes de boventoon voeren).

Zo werkt Femme au Fone!

Inmiddels heeft Femme au Fone in Zuid Kivu (Oost Congo) veel bereikt: een SMS systeem waar 500 vrouwen uit de hele provincie aan bijdragen werkt; op basis daarvan worden wekelijks (interactieve) radio-uitzendingen gemaakt, de eerste (media-) campagnes zijn gestart en een groot onderzoek heeft geresulteerd in het rapport 'Echoes of women's security in South Kivu'. 

Veel meer huiselijk geweld en 'gewoon' seksueel geweld tegen vrouwen dan we dachten

SMS onderzoek en interviews wijzen uit: veel niet-oorlogsgerelateerd (seksueel) geweld

Femme au Fone onzerzoekt ook trends, die af te leiden zijn uit de ontvangen SMSen. Omdat we niet tevreden waren met maar één bron hebben we de SMSen geverifieerd met 90 diepte interviews in 5 van de 9 gemeenten van de provincie Zuid Kivu: zie het rapport (in Engels) 'Echoes of women's insecurity in South Kivu'. De ondervraagde vrouwen geven aan dat huiselijk geweld, geweld 'op straat' en dan pas geweld van gewapende bendes de grootse bronnen van onveiligheid vormen, alles ingebed in een moordende economische onveiligheid.

“ Het gaat er om zo snel mogelijk informatie te krijgen uit de geïsoleerde gebieden, waar het meeste van het geweld zich afspeelt en met die informatie de autoriteiten onder druk te zetten en ze te dwingen tot handelen op militair, justitieel en sociaal gebied, om zo een einde maken aan de straffeloosheid. ”

Jolly Kamuntu, directeur van Radio Maendeleo, Bukavu - Oost-Congo